Information Management Institute - Home

Voor deze grote multinational zijn digitale innovaties cruciaal voor zowel productinnovatie als het verbeteren van bedrijfsprocessen. In deze organisatie houdt de Raad van Bestuur toezicht op de volgende processen:

  1. Alle projecten met een investering boven een bepaald bedrag. Er zijn tevens eisen opgesteld waaraan business cases moeten voldoen. Ook worden voor projecten de belangrijkste mijlpalen vastgesteld.
  2. Stelt jaarlijks een digitale strategie vast, die onderdeel is van de algehele strategie. Onderdeel van deze digitale strategie is een technische strategie, waarin men specifiek naar de middelen kijkt en of systemen voldoende met elkaar samenwerken.
  3. Deze organisatie analyseert eveneens jaarlijks wat de plannen zijn voor belangrijkste medewerkers en of het werk voldoende uitdaging biedt. Door het doelgericht laten rouleren van de belangrijkste medewerkers worden communicatieproblemen tussen afdelingen verminderd. Tevens kijkt men of belangrijke kennis niet teveel bij enkele personen berust.
  4. Risk-management en cyber security. Van de accountant verlangt men een bevestiging/assurance dat de veiligheid en continuïteit van de informatievoorziening voldoende is gegarandeerd.

De Raad van Bestuur in deze organisatie vergadert maandelijks en minimaal ieder kwartaal over digitale aangelegenheden. Agendapunten worden voorbereid door een CIO-Board waarin alle Chief Information Officers van de divisies zitting hebben. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken en laat zich tweemaal per jaar informeren omtrent de voortgang. Tevens houdt de Raad van Commissarissen toezicht op alle investeringen boven een bepaald bedrag. De Audit Committee van de Raad van Commissarissen stelt samen met de externe accountant en met het hoofd Internal Audit een audit agenda vast met daarin eveneens aandacht voor specifieke digitale risico’s.

Bij deze grote organisatie is het digitale toezicht goed te overzien. Het gevaar van digitaal toezicht is dan ook meestal niet dat het te groot wordt, maar dat het juist te klein blijft, waardoor grote problemen veel te laat zichtbaar worden. Wilt u weten hoe de IT-governance bij uw organisatie eruit kan zien. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, e.w.berghout@im-institute.org of bel.  Best-practice

Van een ervaren multinational

Contact

Terms of Use

Over ons