Information Management Institute - Home

Bestuurders zijn gewend om met onzekerheid om te gaan, maar hebben niet altijd veel ervaring met complexe digitale innovaties. Hieronder volgen enkele signalen van een slechte governance:

 Het ontbreken van een financiële onderbouwing bij plannen.

 Het ontbreken van een evaluatie van afgeronde projecten.

 Het ontbreken van een risicoanalyse door een externe IT-auditor.

 Projecten worden goedgekeurd op basis van alleen technische argumenten (wees allergisch voor: Cloud, Enterprise Goals, Risk Profile, Sourcing Model, Role of IT en Technology Adaption Strategy). Sowieso, veel jargon in voorstellen.

 Verantwoordelijkheid voor IT ligt bij het tweede echelon of lager.

 Digitalisering ontbreekt in het jaarverslag, of in de strategie van de onderneming.

 Problemen worden opgelost door ze uit te besteden aan leveranciers.

 De IT-staf mag regelmatig presenteren op de conferenties van Gartner.

 Digitalisering staat niet op de agenda van Internal Audit.

 De Raad van Toezicht/Commissarissen spreekt nooit over een digitale strategie, of over digitale risico’s.

 Een hoog verloop onder de IT-staf en/of IT-ers worden altijd verantwoordelijk gehouden voor eventuele problemen.  

Uw organisatie doet het juist goed als u een doordachte informatie-uitwisseling heeft met uw bestuurders, zodat u weet dat de digitalisering op een adequate manier wordt georganiseerd en u tijdig wordt geïnformeerd over serieuze problemen.

Wij hebben een korte vragenlijst, waarmee u snel inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten van uw digitale governance. Ook kunnen wij uw organisatie vergelijken met een groot aantal andere organisaties. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek, e.w.berghout@im-institute.org of bel.  
Signalen

Van een tekortschietende governance

Contact

Terms of Use

Over ons