Information Management Institute - Home

Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht hierop, maar bij veel organisaties blijft het digitale toezicht nog steeds reactief en gedreven door incidenten. Hoe ziet een pro-actieve digitale agenda voor een Audit Committee er concreet uit?


Een dergelijk agenda beval altijd het onderwerp digitale strategie (a). En wel waar nieuwe technische mogelijkheden de bestaande strategie kunnen versterken of ook kunnen bedreigen. Daarnaast is er altijd aandacht voor grotere investeringen (b). Hebben deze investeringen een realistische onderbouwing? Is er voldoende voortgang bij de betreffende investeringen? En wat leren we van afgeronde investeringen over het verandervermogen van de organisatie? Het derde essentiële digitale onderwerp voor een Audit Committee is de digitale risicoanalyse (c). Een dergelijke risicoanalyse heeft betrekking op de continuïteit van systemen en bedrijfsvoering en moet eveneens kijken of essentiële kennis in voldoende mate aanwezig is en met voldoende personen is gedeeld. Dat geldt ook voor het digitale kennisniveau van de toezichthouders.


Daarnaast is het mogelijk dat ook andere onderwerpen in een Audit Committee aan de orde komen, zoals de inrichting van de digitale governance in de organisatie, ofwel, strategieën ten aanzien van middelen en medewerkers. Welke rapportages mogen de toezichthouders verwachten in deze organisatie?


In de bekende Governance Code staan overigens voldoende aanknopingspunten om het belang aan te geven van digitale toezichthouders. Zo is in de Governance Code beschreven dat een Audit Committee toezicht houdt op het toepassen van ICT, inclusief cybersecurity. In de praktijk blijkt het echter een weerbarstig onderwerp, vandaar dat wij ook helpen bij het werven of opleiden van digitale toezichthouders, die kennis van een specifieke branche combineren met kennis van moderne digitale innovaties - en innovatie nooit als doel op zich.   


Audit Committee

Grip op digitale innovaties

Contact

Terms of Use

Over ons