Information Management Institute - Home

Niet iedereen is bekend met het vele wetenschappelijke onderzoek dat beschikbaar is naar het succes van digitale innovaties. Het wel of niet slagen van dergelijke projecten blijkt heel goed voorspelbaar.


Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft het rapport “Niet te stoppen” van Henk de Jong, Egon Berghout en Mark van Twist, het ontsporen van de innovatie van de Basisregistratie Personen in Nederland. De rapportage biedt een unieke inkijk in het ontsporen van een omvangrijke digitale innovatie. Hoge ambities worden gecombineerd met verkeerde keuzes en gebrekkig toezicht. Het rapport is openbaar en verkrijgbaar via de onderstaande link:


https://www.kennisopenbaarbestuur.nl/documenten/rapporten/2018/04/20/niet-te-stoppen


Het is algemeen bekend dat een goede business case belangrijk is voor het succes van een digitale innovatie. Veel minder bekend zijn de eisen die aan alle items van de business case moeten worden gesteld. Wij hebben vele honderden business cases beoordeeld in alle denkbare sectoren en helpen u graag met het bijsturen van uw project in dit belangrijke stadium, want problemen voorkomen is één van de belangrijkste onderdelen van goed digitaal toezicht.

Business cases

Kenmerken van excellente projecten

Contact

Terms of Use

Over ons